Slovenský výrobca lesných traktorov
Predaj strojov a príslušenstva pre prácu v lese

Certifikáty

Ovlád. ručnej brzdy 18

Ťahadlo / 5592-18-9101

5592-18-9101 poz. v kat. č. 2

Cena: 21,78 €

Vidlica / 400-197

400-197 poz. v kat. č. 3

Cena: 22,66 €

Čap 12x28x24 / 902 2111 211

902 2111 211 poz. v kat. č. 4

Cena: 1,80 €

Tlačná tyčka / 5007-18-9101

5007-18-9101 poz. v kat. č. 6

Cena: 18,00 €

Páka brzdy / 5007-18-9100

5007-18-9100 poz. v kat. č. 7

Cena: 18,00 €

Čap / 5592-18-0113

5592-18-0113 poz.v kat. č. 9

Cena: 3,38 €

Páka brzdy / 501-18-9200

501-18-9200 poz. v kat. č. 10

Cena: 38,40 €

Rohatka / 501-18-1000.1

501-18-1000.1 poz. v kat. č 11

Cena: 16,03 €

Maznica N 8x1 / 902 7421 085

902 7421 085 poz. v kat. č. 14

Cena: 0,60 €

Ručná páka / 501-18-9300.0

501-18-9300.0 poz. v kat. č. 16

Cena: 69,60 €

Pružina / 5592-18-0115

5592-18-0115 poz. v kat. č. 18

Cena: 1,32 €

Tlačidlo / 501-18-1010.0

501-18-1010.0 poz. v kat. č. 19

Cena: 2,40 €

Úplné ťahadlo ručnej páky / 501-18-9600.0

501-18-9600.0 poz. v kat. č. 20

Cena: 5,40 €

Čap západky / 501-18-1003.0

501-18-1003.0 poz. v kat. č. 21

Cena: 2,16 €

Západka / 501-18-1001.0

501-18-1001.0 poz. v kat. č. 23

Cena: 4,06 €