Slovenský výrobca lesných traktorov
Predaj strojov a príslušenstva pre prácu v lese

Certifikáty

Štiepačka Igland WR 6

Štiepačka Igland WR 6

Viac informácii o cene na tel. čísle +421 905 900 430

Štiepačka IGLAND WR 6

Štiepačka WR 6 je určená pre výrobu paliva, spracuje všetky druhy dreva s obmedzením
priemeru do 40 cm a dĺžky 42 cm. Polená musia byť predom napílené, štiepačka musí byť
pripojená na zdroj hydraulickej sily , napríklad hospodársky traktor. Následne polená vloží
obsluha na otočný stôl a zapne hydraulický pohon. Jeden po druhom sú polená automaticky
dopravené bezpečne do štiepacieho priestoru stroja bez zásahu obsluhy. Jedinou činnosťou
obsluhy po zapnutí stroja je vkladanie polien na otočný stôl, takže nehrozí nebezpečie úrazu
či nehody.

501020:  2/4 dielny štiepací nôž -  272 Eur

501021:  3-bodové uchytenie -     234,6 Eur