Slovenský výrobca lesných traktorov
Predaj strojov a príslušenstva pre prácu v lese

Certifikáty

Obchodné podmienky

1.  Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu orvex.com sú pre obe zmluvné strany záväzné. Predávajúci je:
ORVEX, spol. s r.o.
Kliňanska cesta 1225
Námestovo 029 01
Slovenská republika
IČO: 30226562
IČ-DPH : SK-2020426507
Spoločnosť zapísaná pri okresnom súde Žilina, oddiel sro pod číslom 252/L.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 1-5 pracovných dní, pošta Vám zásielku doručí do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame poštou alebo kuriérskou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí zákazník plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (napr. bezhotovostným prevodom).

Ceny dopravy sa vypočítajú podľa nasledujúcich tabuliek.

 

EASY EXPRES 1 do 1 kg 6,00
EASY EXPRES 10 do 10 kg 6,30

 

 

Do hmotnosti

 

max.objem v m3

      

D+1
EUR  

D+1 do
10:00 hod.
EUR

D+1 do
14:00 hod
EUR

 

D+0
EUR

1 kg     0.008      6.00       9.00       7.20    23.40   
3 kg     0.010      6.15       9.23       7.38    23.55  
5 kg     0.015      6.30       9.45       7.56     23.70
10 kg     0.035      6.60       9.90       7.92    24.00
15 kg     0.055      6.90      10.35       8.28    24.30
20 kg     0.080      7.50      11.25       9.00  
25 kg     0.110      8.25      12.38       9.90  
30 kg     0.145       9.00      13.50      10.80  
40 kg     0.170      12.00      18.00      14.40  
50 kg     0.200      15.60      23.40      18.72  
75 kg     0.300      19.80      29.70      23.76  
100 kg     0.450      25.20      37.80      30.24  
125 kg     0.600      33.00      49.50      39.60  
150 kg     0.750      39.00      58.50      46.80  
200 kg     0.900      48.00      72.00      57.60  
250 kg     1.100      57.00      85.50      68.40  
300 kg     1.350      66.00      99.00      79.20  
350 kg     1.500      78.00     117.00      93.60  
400 kg     1.700      87.00     130.50     104.40  
450 kg     1.900      96.00     144.00     115.20  
500 kg     2.200     105.00     157.50     126.00  
600 kg     2.700     120.00     180.00     144.00  
700 kg     3.200     135.00     202.50     162.00  
800 kg     3.700     150.00     225.00     180.00  
900 kg     4.200     165.00     247.50     198.00  
1 000 kg     4.700     180.00     270.00     216.00  
nad 1 000 kg    nad 4.7 individuálne individuálne individuálne  

 

Doplnkové služby k Expres zásielkam 

 Predajná cena

        v EUR

 Poistenie nad 850 €        0.25
 Do vlastných rúk        0.60
 Info o doručení /oznámiť doručenie/písomné        0.80
 Dobierka        1.20
 Druhé opakované doručenie         2.10
 Avízo /avizovať doručenie/          0.00
 Opakované doručenie na žiadosť adresáta         0.00
 Krehké         0.00
 Vrátenie zásielky odosielateľovi         0.00
 Predĺženie odbernej lehoty         0.00
 Neukládať          0.00
 Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta          0.00
 Odopretie prijatia zásielky          0.00
 Poste - restante          0.00
 Výplatné uhrádza adresát *          0.00
 Podrobný výpis k faktúre          0.00
 Potvrdzovanie dodacích listov          0.00
 Doručenie v sobotu  50% príplatok

 V prípade ak hmotnosť a objem zásielky nie sú v rovnakej cenovej kategórii, cena sa vypočíta podľa vyššej cenovej kategórie

* adresát zásielky pri dodaji uhradí cenu zásielky podľa zmluvy

 

Maximálna hmotnosť jedného kusa zásielky nesmie presiahnúť 50 kg. Možnosť načítavania hmotnosti zásielok.

Poistenie je možné do 20 000 €. Do 850 € sa nesadzbuje, nad 850 € za každých začatých 170 € sa pripočítava 0.25 € s DPH ku zákl.sadzbe.

Dobierka je možná do 5 000 €

Doručiť v deň podania /D+0/ 

príjma len pošta Žilina 2 a OU Žilina  pre mestá: Bratislava, Prešov, Košice, Poprad, Trenčín, Trnava, Liptovský Mikuláš, Žilina, Banská Bystica

príjma len pošta Liptovský Mikuláš 1 pre mestá: Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina

 

Doručiť do 10:00 hod. - doručenie zásielky do 10:00 hod. nasledujúceho dňa po dni podania: Bratislava, Trnava, Nitra, Senec, Galanta, Nové Zámky, Pezinok, Komárno, Trenčín, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Hlohovec, Šaľa, Nové mesto nad Váhom, Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Lúčenec, Brezno, Rimavská Sobota, Detva, Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Martin, Kysucké Nové Mesto, Rajec, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Košice, Prešov, Trebišov, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Rožňava

Doručiť do 14:00 hod. nasledujúceho dňa po dni podania

Doručiť aj v sobotu - ak podáte zásielku v piatok a požadujete jej doručenie v sobotu / okrem soboty na ktorú pripadá sviatok/ bez služby dobierka:Banská Bystica, Bratislava, Košice, Nitra, Poprad, Žilina 

 

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

7. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ  zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 

 • v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným ,neúmerným mechanickým zaobchádzaním
 • preťažením výrobku (vzťahuje sa na výrobky, ktoré majú vyznačenú pevnosť)

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu orvex.com sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.